Házirend

Házirend

 

Általános szabályok:

A Házirend célja, hogy meghatározza az épületben tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek, továbbá előírja, az épület rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Az épület csak rendeltetésének megfelelően használható. Szolgáltatásaink használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, illetve az ezen Házirendben foglaltakat.

* Az épület területén tilos: a dohányzás, alkohol, kábítószer és tiltott doppingszerek fogyasztása

* minden olyan tevékenység, amely az Oxy Day Spa szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért

* veszélyes anyag vagy tárgy (robbanóanyagok, fegyverek stb.) illetve állat bevitele

* az üzemeltető engedélye nélkül minden kereskedelmi tevékenység, reklám elhelyezése, hang- és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.

Amennyiben az épület területén az üzemeltető a tevékenysége illetve szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására reklámanyagot készít, készíttet, (mozgókép vagy fénykép) és esetleg azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Az épületben a sportszolgáltatásokat igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt harmadik félnek nem adhatja ki.

Szolgáltatásaink igénybevétele előtt ajánlott orvosi vizsgálatot végeztetni, amely tájékoztat az aktuális fizikai állapotról, illetve feltárja az esetleges kizáró okokat.

A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség estén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen, vagy végleg kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A létesítmény területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és tisztaság betartása, másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, a vendég köteles megtéríteni.

Az intézmény üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen viselkedéséből erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, értékekért.

 

Rendkívüli eseménytől függően, késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők (baleset esetén) - 104

Tűzoltóság (tűz esetén) - 105

Rendőrség (rendbontás esetén) - 107

 

A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint bármikor módosíthatja, illetve kiegészítheti.

A létesítmény üzemeltetője fenntartja a jogot a létesítmény egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények lebonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

Az órarendet valamint az oktató személyét illető változtatás jogát a vezetőség fenntartja. Az állapotfelmérést végző személyét illető változtatás jogát a vezetőség fenntartja.

A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti!

Az Oxy Day Spa wellness illetve fitness részlegét 14 éven aluliak nem használhatják!

 

Kérjük Önöket tartsák a lefoglalt időpontokat!

 

Az Infratrainer és Vacushapere foglalt időpontok LEVONÁSRA KERÜLNEK,

 

ha az edzés előtt 12 órával nem mondják le!

 

Ez alól kivétel, ha hirtelen egészségügyi probléma merül fel!

 

 

 

A korábbi érkezés elengedhetetlen nálunk: kérjük, az időpont előtt legalább 10 perccel érkezzen!

 

 

 

Mivel gépeink folyamatos foglalással működnek, így az esetleges késés a késő vendégünk idejét terheli: a sorozatos csúszások elkerülése érdekében nem tudjuk később az adott gépre engedni.

 

 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megvásárolt bérletek felhasználhatósági idejét tartsák be!

 


4-5 alkalmas bérlet 30 napig érvényes
10-12 alkalmas bérlet 60 napig érvényes
Az érvényesség lejárta után az alkalmak elvesznek!

 


Megértésüket köszönjük!

 

 

                                           k13691127

 

 

Recepció:

A létesítménybe belépni csak érvényes bérlettel vagy 1 alkalomra szóló jeggyel lehet. Minden szolgáltatásunk és egyéb, a házirendben "térítés mértéke" a mindenkori árlistában szerepel.

Az első alkalommal minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített adatlapot, amellyel elfogadja a létesítmény mindenkori házirendjét. Az első belépés magába foglalja a nyilvántartásba vételt is.

A szolgáltatást igénybe vevő vendég részére, az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra alkalmasan kialakított öltözőtérben térítésmentesen öltözőszekrényt biztosít, melynek kulcsa az Oxy Day Spa-ban tartózkodás alatt a vendégnél van. A kulcs elvesztése esetén, azonnali, 1000,- forintos zárcsere díjat köteles fizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre. Pénzbeli visszatérítésre nincs lehetőség. A bérletek névre szólóak, át nem ruházhatók.

 

Öltöző:

Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata ajánlott.

A létesítmény területén és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat (dugulás, szennyeződés) a mielőbbi javítás érdekében haladéktalanul jelezzék a recepción.

 

Tornaterem:

Higiéniai okokból csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A teremben váltócipő használata kötelező! Papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett, kivéve ha az igénybe vett óra jellegéből adódóan mezítláb illetve zokniban végrehajtható gyakorlatokat tartalmaz. Utcai cipő és ruha viselete tilos!

Az eszközök használatát követően minden használó az eszközök alaphelyzetének megfelelően, az erre rendszeresített tároló helyekre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni. Kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital.

 

Kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Oxy Day Spa

Hírlevél

AKCIÓINK 
megtekinthetőek a 
Hírek, aktualitások
menüpont alatt!
 

Ajándékozzon Szeretteinek relax élményt, szépséget vagy fittséget!

Nyugdíjas kedvezmény!
60 év felett Fodrászatunkban
15% kedvezmény!
 

Megérkezett fodrászatunkba!

Jaguar TC melegollós

hajvágás!